Valutor

Privatekonomi

Tips om privatekonomi sträcker sig från sunt förnuft – ”Undvik onödiga utgifter” – till vaga, nästan omöjliga saker – ”Ha motsvarande din lön i sparande före 30 års ålder”. Många tips om hur man sparar pengar är användbara för disciplinerade, målinriktade, privatekonomiskt kunniga personer, men vi är inte alla sådana. En del av oss har verkligen svårt att omsätta tips om att spara pengar i handling, men det betyder inte att vi ska sparka alla tips om privatekonomi åt sidan.

Istället för att ge upp om en bättre privatekonomi helt och hållet, fokusera på mindre åtgärder som gör stor skillnad. Tips för att spara pengar som du kan påbörja och avsluta på några minuter är lättare att genomföra än breda mål och de ekonomiska fördelarna räknas upp nästan omedelbart.  De bästa tipsen för personlig ekonomi fungerar på samma sätt: Genom att fullfölja dem sparar man en liten bit i början, men efter ett år eller längre tid blir besparingarna verkligen stora.

världsekonomin

Det nuvarande ekonomiska landskapet: utmaningar och möjligheter

I dagens globala ekonomi möts vi av både utmaningar och möjligheter. Medan teknologiska framsteg, globalisering och digitalisering skapar nya affärsmöjligheter, utmanas vi också av en osäker ekonomisk miljö, klimatförändringar och en alltmer konkurrensutsatt arbetsmarknad. I [läs mer...]